News & Events

List of children who scored 95% or above in FA - II held in June 2018

26,June,2018

     
HRIDYA GIRISH 96.0
     
5-A    
PRIYA MULKH RAJ 96.7
VAIBHAVI JAI PRAKASH 99.3
     
5-B    
ARPIT GOVIND SINGH 98.0
RAMAN RAJPUT SANOJ KUMAR 96.0
RIYA BHARTI RAMLAL PANDIT 100.0
SALINA SUNAR SUDARSHAN 98.7
SHUBHAM SANJEEV KUMAR 95.3
     
6-A    
KRITI VINOD KUMAR 99.1
     
6-B    
KHUSHI ASHOK KUMAR 97.8
     
7    
SNEHAL RAKESH 96.4
     
8    
ANJALI BHARTI RAM LAL 97
DEEPSHIKHA DESHRAJ 97
KANISHKA GIRISH CHANDER 99
     
9    
PRIYA VINOD KUMAR 95
     
10    
DEEPAK SHARMA NEEL KAMAL 99.1
JYOTI DEVI GURMAIL SINGH 97.5
NEELAM YADAV NAND LAL YADAV 100